م نفيسي
از نگاه ديگران
فرستنده : محمد علي ليالي   شنبه 90/10/17
محمد علي ليالي
از پيوند و لينک وبلاگ
http://layali.parsiblog.com/
جريان شناسي سياسي - محمد علي ليالي
متشکرم
فرستنده : محمد حسن اسايش   جمعه 90/10/16
محمد حسن اسايش
RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسي بلاگ

»» درددل خواهر با برادر


از آن روزي که از کويت برادر جا ن سفر کردم چه صبري در مصيبتها من خونين جگرکردمبراي حفظ جان کودکانت در بردشمن بپيش تازيانه بازوي خود را سپر کردمسر از محمل شکستم بر دردروازه ي کوفه هلال آسا بروي ني سرت را چون نظر کردمببزم زاده ي سفيان گذشتم از سر واز جان دفاع از دين وقرآن در برآن بد سير کردمچومي زد برلبت چوب جفا آن شوم بد اختر لباس صبر بر تن چاک زان بيدادگرکردمبه شهر شام بهرت آنچنان بزم عزا چيدم که اهل شام را ازحق وباطل باخبرکردماگر چه قامتم خم گشت ومويم شد سپيد اما چو در راه تو کوشيدم نمي گويم ضرر کردمبراي انتقام خون پاکت اي برادر جان بساط ظلم را با خطبه اي زير وزبر کردمچه گويم من زمرگ دختر شيرين زبان تو شبي که صبح در ويرانه ي بي بام ودر کردمرقيه داد جان يک بار، من صدبار جان دادم کنار نعش آن مظلومه تا شب را سحر کردمچوشمعي سوختم از آتش غم (کربلايي) را هر آن دم ياد آن پروانه ي بي بال وپر کردمبه نقل از ارمغان کربلا -کتاب سوم -صص262-263-اثر طبع ناد علي کربلايي-انتشارات خزر -تهران
فرستنده : محمد حسن اسايش   چهارشنبه 90/9/9
محمد حسن اسايش
اي مبتلاي غم که که جهان مبتلاي تواست پير وجوان شکسته ي اندر عزاي تواست

هم قبله گاه اهل سمک خاک در گهت هم سجده گاه خيل ملک کربلاي تواست

اي جان محترم که زجانهاي محترم چون ني ، نوازواقعه ي کربلاي تواست

اي بر لقاي دوست تو مشتاق وعالمي مشتاق خاک کوي تو بهر بقاي تواست

اي بر لب هواي تو مفتون وکشوري مفتون اشتياق تواندرهواي تواست

گلگون قبا زعکس شفق آسمان هنوز از هجر روي اکبرگلگون قباي تواست

در خون طپيد مرغ دل مجتبي چو ديد در خون طپيده قاسم نوکدخداي تواست

گرديداسير سلسله ي غم علي چوديد زنجيرکين بگردن زين العباي تواست

روحي فداک ، اي تن اطهر که از شرف خون خدا تويي وخدا خونبهاي تواست

جسمي وخاک ايسر انور که بر سنان آيات حق عيان زلب حق نماي تواست

گاهي بديرراهب وگه بر سر درخت گه بر فراز نيزه وگه خاک جاي تواست

گويم حکايت از بدنت يا که از سرت يا ازعيال بيکس وغمديده خواهرت...ادامه دارد

بند اول ترکيب بند مير زا يحيي خان مدرس اصفهاني -به نقل از شاهکارهاي ادبيات -ص 289

آراسته ي رضا معصومي
    صفحه 1 از 2 ( 6 نظر)  < 1 2 >  
مشخصات
م نفيسي
وبلاگ : نفيسي
پارسي يار : *ولايت*
م نفيسي

نام: م نفيسي
تاريخ عضويت: 90/1/31
سن وبلاگ : 10 سال و 28 روز


آخرين يادداشت وبلاگ

ParsiBlog.com ® © 2010